ⓘ Història cultural - Història cultural, Història, Cultura, Revolució Cultural, Bé dInterès Cultural, Recerques ..

Història cultural

La història de la cultura és levolució de la definició, de la descripció, de la percepció, els valors i de la relació amb la cultura que han tingut les diverses societats al llarg de la història. Resulta doncs que el propi concepte de cultura és cultural, és a dir, que la cultura sanalitza des dun punt de vista subjectiu que depèn del moment històric, el lloc geogràfic, la societat i, en definitiva, la pròpia cultura. El concepte "cultura" va aparèixer per primera vegada a lEuropa del segle XVIII i es referia al símil dun procés de cultiu o de millora de la persona, com en lagricultura o l ...

Història

La història és la ciència que narra el passat de les societats humanes dacord amb els testimonis materials, orals, escrits i visuals. Es contraposa la prehistòria, que és la disciplina que estudia el passat humà previ a laparició de lescriptura. També sanomena història el passat humà mateix narrat per la disciplina històrica. En un sentit més general, el terme història també es pot utilitzar per designar la informació sobre el passat. La història, com a disciplina intel lectual, no forma part de les ciències exactes sinó de les ciències socials i humanes, així com de les ciències literàrie ...

Cultura

La cultura és la creació i realització de valors, normes i béns materials per lésser humà. La cultura depèn de cada societat, és a dir, del temps i de lespai, o àmbit geogràfic, determinats dun grup humà. Inclou sempre una ideologia, i per tant una escala de valors i interessos, sent lart i la tecnologia les seves expressions en forma daplicació pràctica directa. Es pot estudiar des duna aproximació axiològica o descriptiva, que poden oposar cultura i societat o cultura i natura respectivament. "Cultura" prové del llatí cultura, derivat de colere, cultivar o conrear. Les diferents descripc ...

Revolució Cultural

La Gran Revolució Cultural Proletària va ser una campanya de masses en la República Popular de la Xina organitzada pel líder del Partit Comunista de la Xina Mao Zedong a partir de 1966, i dirigida contra alts càrrecs del partit i intel lectuals als quals Mao i els seus seguidors van acusar de trair els ideals revolucionaris. Segons la interpretació més habitual, en el fons la Revolució Cultural hi havia una lluita pel poder en la qual laspiració de Mao per recuperar la seva autoritat es va veure recolzada per les ambicions daltres membres del partit, com la seva esposa Jiang Qing i el líde ...

Bé dInterès Cultural

Bé dInterès Cultural és una figura jurídica de protecció del patrimoni històric espanyol, tant moble com immoble. Anteriorment aquest mateix nivell de protecció es reconeixia a nivell espanyol com a Monument Nacional.

Recerques

Recerques, subtitulada "història, economia, cultura", és una revista dinvestigació científica semestral dhistòria, publicada en català i anglès, i fundada el 1970 per Ramon Garrabou, Ernest Lluch, Josep Termes, Joaquim Molas i Josep Fontana. Publicada inicialment durant letapa del franquisme, hi van confluir per la seva creació historiadors tradicionalment marxistes, els anomenats "historiadors del PSUC" com Termes, Fontana o Garrabou, el socialdemòcrata Lluch, i Molas. La ideologia actuà com a matriu metodològica, no com a "escola" ; així, no sexclogué col laboracions no marxianes i, com ...