ⓘ Ca lAlbert, Sant Feliu de Buixalleu. Masia aïllada situada al barri de Gaserans, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu. La masia, consta de planta baixa i ..

                                     

ⓘ Ca lAlbert (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu.

La masia, consta de planta baixa i pis, i es troba en un terreny desnivellat. Té la coberta a doble vessant desigual. Annex hi ha una edificació que es fa servir com a garatge.

la planta baixa de la masia, hi ha la porta dentrada principal, la dreta una altre porta al costat daquesta hi ha una petita obertura, i a lesquerra una finestra. La porta dentrada és en arc escarser, amb llinda de pedra. La finestra de lesquerra, té llinda, brancals i ampit de pedra, i té una reixa que la protegeix.

Al pis, hi ha tres finestres de diferents mides. Totes tenen ampit, brancals i llinda de pedra. La de lesquerra és destil gòtic. La de la dreta té una incisió la llinda imitant un arc conopial.

Els murs són de maçoneria. La façana està arrebossada i pintada de color salmó.

Al davant de la masia hi ha lantiga era.

                                     

1. Història

Els actuals propietaris creuen que la masia és molt antiga segle xi, tot i que els elements més antics conservats no són anteriors al segle XV finestres gòtiques. Laltra dada coneguda és la referència de la casa en un document del 1388, recollit a lestudi de J. Coll.

Per les múltiples dependències que encara conserva la masia i per les dimensions del conjunt, sembla que temps enrere la producció agrícola-ramadera no anava únicament enfocada cap la producció domèstica, sinó cap a una comercialització intensiva de lexcedent. Actualment, en no tenir aquesta funció, les dependències es troben casi en ruïna i ledifici també es troba en mal estat de conservació.