ⓘ Can Pladamunt. Masia aïllada situada dins el nucli de Gaserans. Ledifici conservat, consta dun cos principal, de planta baixa i pis, amb teulat a doble vessant ..

                                     

ⓘ Can Pladamunt

Masia aïllada situada dins el nucli de Gaserans.

Ledifici conservat, consta dun cos principal, de planta baixa i pis, amb teulat a doble vessant desaiguat als laterals. Destaca una edificació annexa al costat dret, de planta baixa i pis, i teulada a una vessant desaiguada al lateral dret, a més daltres dependències.

Tot i que actualment sestà restaurant, podem constatar que la planta baixa hi ha una porta adovellada i una finestra en arc de llinda a cada costat, amb la llinda brancals i ampit de pedra.

Al pis, hi destaca just a sobre de la porta dentrada un balcó destil gòtic, en arc conopial amb arquets i decoracions florals a les impostes i als carcanyols. A banda i banda, dues finestres en arc pla de pedra i brancals i ampit també de pedra.

A ledificació annexe del costat dret, la planta baixa hi ha una porta en arc de llinda fet de carreus de pedra, igual que als brancals. Al pis una finestra amb llinda monolítica i brancals de carreus i ampit de pedra.

                                     

1. Història

la masia hi ha algunes dates inscrites sobre pedra 1846, 1848, referents a una important reforma que es va fer, i a larxiu de Can Draper hi ha algun document on sesmenta la masia de Can Pladamunt datant-la del segle xv. El nom probablement prové duns antics propietaris, donat que hi ha les restes duna epigrafia on encara shi llegeix "Mefecit / Llorenç Pla-de-Munt".

La reforma del segle xix consistí en afegir un seguit de dependències i noves cambres que engrandiren notablement ledifici original, tot i que sense afectar la seva estructura i fesomia originals.