ⓘ Can Vilar, Sant Feliu de Buixalleu. Masia aïllada, situada a Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per una teulada a dob ..

                                     

ⓘ Can Vilar (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada a Sant Feliu de Buixalleu.

Ledifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per una teulada a doble vessant desaiguada a les façanes principal i posterior.

la façana principal, hi ha una porta dentrada en arc de mig punt format per dovelles i brancals de carreus de pedra. A banda i banda, dues fientres amb llinda monolítica, brancals i ampit de pedra. La finestra dreta està protegida per una reixa de ferro frojat.

Al pis, tres grans obertures amb llinda monolítica i brancals de carreus de pedra, que es tanquen amb persianes.

A les golfes, dos ulls de bou que són respiralls i una finestra quadrangular, amb ampit i brancals de pedra.

Adossat al costat esquerre, un cos amb una galeria amb arcs rebaixats que descansen sobre columnes, i a sobre una balustrada amb pedra. A les golfes, destaca una obertura triple en arcs escarsers i balustrada.

Adossat la masia, al costat dret, hi ha la masoveria abans les quadres. Aquesta té una porta daccés i una finestra protegida per una reixa en arc de llinda i brancals la planta baixa.

Al pis, dues finestres amb llinda monolítica. La de lesquerra té ampit i brancals de pedra.

A les golfes, dues finestres quadrangulars molt senzilles.

La capella, la dreta de la masoveria, molt restaurada, té una porta dentrada en arc de mig punt i un ull de bou amb una campana. La coberta és a una vessant.

Al voltant de ledifici hi ha altres dependències, com la pallissa, restaurada després dels incendis de 1994.

                                     

1. Història

De lany 1500 daten les escriptures amb llatí a nom dAleix Vilar i referents al mas. Altres dades les trobem en diverses inscripcions fetes sobre els murs: 1740, 1750, 1781.

La masia ha passat sempre per herència de pares a fills, fins lúltima generació que, havent-hi només una noia, per matrimoni passà a dir-se Palomé-Vilà, conservant el mas el nom de Can Vilà.

En una reconstrucció de la teulada es va trobar una teula àrab amb la següent inscripció: "La feta Fco. de Costa pagès, de labadia de St. Salvador de Breda, fornada el 20 dagost del any 1683" "Jesús Maria". "Fco. de Costa".

Ledifici va ser cremat i reconstruït en part lany 1840. Tenia premsa.