ⓘ Castell de Moragues. Masia aïllada, situada als afores del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm, on shi arriba agafant lúltim trencall que hi ha a mà dreta, just ab ..

                                     

ⓘ Castell de Moragues

Masia aïllada, situada als afores del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm, on shi arriba agafant lúltim trencall que hi ha a mà dreta, just abans de la sortida a lEix i Arbúcies. Ledifici consta de tres cossos diferenciats: dos dallargats al centre i al costat dret, coberts per una teulada de diferent nivell a una vessant desaiguada la façana, i un cos quadrangular al costat dret, cobert per una teulada a doble vessant. Tots els cossos consten de planta baixa i pis, i es troben adossats al terra, de manera que per la façana posterior només és visible la façana del pis.

El cos lateral esquerre, la façana lateral esquerra, hi ha una gran obertura a laltura del pis, amb llinda de fusta i brancals de carreus de pedra. Al costat esquerre de la porta hi ha una finestra amb llinda monolítica i brancals fets de maons.

la façana daquest cos, la planta baixa, hi ha dues portes en arc de llinda i entremig una petita obertura; i al pis dues finestres amb brancals, llinda i ampit de pedra. Al pis també hi ha una gran obertura tancada amb maons. Un contrafort reforça el costat dret del cos, just allà on comença el cos central.

Al cos central, hi ha dues petites obertures la planta baixa, i una finestra amb les impostes que ajuden la llinda monolítica a salvar la llum. Un contrafort reforça langle dret.

Adossat, al costat dret, lleugerament més endarrere, hi ha un altre cos, amb una porta en arc de llinda la planta baixa i dues finestres amb brancals, llinda i ampit de pedra al pis. També hi ha un contrafort reforçant lextrem del cos.

A les façanes posteriors, pràcticament no hi ha obertures.

Els murs són de maçoneria i les cadenes cantoneres de carreus de pedra.

Davant per davant de la casa hi ha un pou fet de maons, i una caseta amb els murs de maçoneria segurament dús agrícola-remader.

                                     

1. Història

El mas ja apareix esmentat en la dotació de lesglésia el 1199 i en el fogatge del 1553, moment del que dataria ledifici que sha mantingut fins avui amb poques modificacions. En aquesta casa nasqué el general Moragues, heroi de la Guerra de Successió.