ⓘ Matamala, Sant Hilari Sacalm. Masia aïllada, situada als afores del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm, on shi arriba agafant el camí del Reixac, des del Barri de ..

                                     

ⓘ Matamala (Sant Hilari Sacalm)

Masia aïllada, situada als afores del nucli urbà de Sant Hilari Sacalm, on shi arriba agafant el camí del Reixac, des del Barri del Serrat. Cal seguir el camí fins a arribar al Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm, i travessar la carretera i continuar pel camí de pista forestal que hi ha davant per davant del Vilar Rural, just al costat de la carretera. Sarriba en un punt on hi ha dos camins, un que segueix recte i un altre a lesquerra. Cal agafar el camí de lesquerra.

La masia, està formada per dos cossos que serien la primera masia-a lesquerra-, la que-al costat dret-shi va adossar, el segle xix, una nova construcció.

El cos del costat esquerre, de planta baixa i pis, està cobert per una teulada a doble vessant amb el carener paral lel la façana principal, i per tant amb la teulada a doble vessant desaiguada a les façanes principal i posterior.

la façana principal, hi ha, la planta baixa, la porta dentrada en arc de mig punt format per dovelles de pedra, amb els brancals de carreus de pedra. A dreta i esquerra, flanquejant la porta, hi ha dues finestres amb llinda monolítica, brancals de carreus de pedra i ampit també de pedra. Les finestres estan protegides per una reixa de ferro forjat.

Al pis, hi ha tres finestres, situades en el mateix eix dobertura que les obertures de la planta baixa, també amb llinda monolítica, brancals de carreus de pedra, i ampit sobresortint de pedra. Les finestres estan protegides per una reixa de ferro forjat.

Els murs són de maçoneria i la cadena cantonera de carreus de pedra.

Adossat la façana, al costat dret, hi ha un petit cos amb la teulada a una vessant, desaiguada la façana, que seria una ampliació de lhabitatge.

Adossat al costat dret, un cos de planta baixa i dos pisos, cobert per una teulada a doble vessant amb el carener paral lel la façana principal.

la planta baixa, hi ha dues finestres amb llinda, brancals i ampit de pedra. Les finestres estan protegides per una reixa de ferro forjat.

Al primer pis, al costat esquerre, i sobre la finestra de la planta baixa, hi ha un balcó, amb llinda monolítica i brancals de carreus de pedra, sense llosana. La barana és de ferro forjat. Al costat dret, sobre la finestra dreta de la planta baixa, una altra finestra amb llinda monolítica, brancals de carreus de pedra i ampit de pedra lleugerament voladís. Sobre les llindes del balcó i la finestra del pis, saprecien arcs de descàrrega fets de maons.

Al segon pis, una obertura triple darcs escarsers fets amb maons disposats en sardinell, amb els brancals fets també de maons, donen sortida a un gran balcó amb barana de ferro forjat. Al costat dret daquest balcó, un altre balcó més petit, amb una obertura diguals característiques, amb la barana del balcó feta de maons i ceràmica i sense volada.

Els murs són de maçoneria i la cadena cantonera de carreus de pedra.

Lentrada actualment es troba la façana lateral dreta.

A banda daquests dos cossos principals, adossat a ledifici del segle xvi hi ha altres cossos que segurament havien tingut al seu temps, funció agrícola-ramadera; la façana posterior del cos de tres pisos shi ha afegit un cos que és un garatge i també trobem construccions annexes.

                                     

1. Història

La masia consta al fogatge de lany 1553. Daquest època, com a mínim, daten el cos allargat de planta baixa i pis, ja que al segle XIX shi afegí ledificació del costat dret.