ⓘ Can Serres, Sant Hilari Sacalm. Edifici entre mitgeres, situat al nucli urbà de Sant Hilari Sacalm. Ledifici, de planta baixa, dos pisos i golfes, està cobert p ..

                                     

ⓘ Can Serres (Sant Hilari Sacalm)

Edifici entre mitgeres, situat al nucli urbà de Sant Hilari Sacalm.

Ledifici, de planta baixa, dos pisos i golfes, està cobert per una teulada a doble vessant amb el ràfec triple amb decoracions en forma de relleus amb motius vegetals.

la façana principal, que dóna al carrer Vernis, la planta baixa hi ha la porta dentrada en arc rebaixat, sobre el qual hi ha el nom i les dates següents "JUAN SERRAS 1885-1955". Al costat, flanquejant la porta dentrada, dues finestres en arc de llinda. Les finestres estan protegides per una reixa, i destacades en els muntants i la llinda. Els murs de la planta baixa presenten el següent tractament: Un sòcol arriba a laltura de linici de les finestres, i un encoixinat embelleix la planta baixa.

Al primer i segon pis, hi ha tres balcons, amb barana de ferro forjat i llosana de pedra, als que shi accedeix per obertures en arc de llinda o arc pla. Les llosanes estan sostingudes per mènsules, i les baranes de ferro forjat, tenen volutes i elements en espiral. Els murs del primer i el segon pis, estan decorats amb esgrafiats amb motius vegetals.

A les golfes, hi ha tres obertures petites quadrangulars, obertes en el mateix eix que les altres obertures dels pisos i la planta baixa. Un esgrafiat amb motius també vegetals, decora la façana.

La façana posterior, destaca pel fet que la planta baixa, als dos pisos, i també les golfes però de menor altura, hi ha una galeria de cinc arcs de mig punt, sostingudes per columnes clàssiques. Una escala doble amb balaustrada dóna accés a lobertura central de la galeria de la planta baixa.

la part posterior de la casa hi ha un jardí.

                                     

1. Història

Les dates inscrites sobre la porta semblen fer referència als anys que Juan Serras va viure la casa.

La casa fou construïda pels propietaris del Mas Serres per tal de què els seus dotze fills no shaguessin de desplaçar des del mas fins al poble per anar a escola.

A linterior hi ha una llinda amb la data 1786 que podria provenir del Mas Serres.