ⓘ Ca lUix és una masia que va ser habilitada com a capella i actualment és una casa de turisme rural situada a Sant Hilari Sacalm inclosa a lInventari del Patrimo ..

                                     

ⓘ Ca lUix

Ca lUix és una masia que va ser habilitada com a capella i actualment és una casa de turisme rural situada a Sant Hilari Sacalm inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

És un edifici de dues plantes i golfes, vessants a laterals i cornisa catalana. El portal principal és rectangular amb una gran llinda amb inscripcions, la porta té gravada dins un cercle en vermell la data de 1841" Adiutori Uix”. la dreta hi ha una altra porta, de construcció més moderna, sense llinda. La resta dobertures tenen els brancals, lampit i la llinda de pedra monolítica. Una delles, al pis superior té una petita barana de ferro forjat, i la finestra esuqerra inferior està protegida per una reixa de ferro. la façana hi ha adossada una escaleta de pedra que servia per pujar al cavall. També es conserva el número 12, inscrit en una rajola adossada la paret. Linterior de la casa ha sofert molt poques modificacions. Els annexos shan reformat i adaptat com a habitatges per turisme rural.

Cal destacar lannex de la part posterior de la casa, que és una capella dedicada la Mare de Déu del Carme. És duna sola nau de volta apuntada, petit cor als peus i coberta a dues vessants amb campanar despadanya. A linterior hi ha laltar daurat neogòtic amb la imatge de la Verge del Carme, Sant Josep i St. Adjutori. Està decorada amb senefes i pintures a les parets. la façana, la portalada és destil neogòtic i, al frontís, sota larc apuntat, hi ha lescut de la casa i lany de construcció, el 1901.

                                     

2. Història

La primera notícia documental és una capbrevació a favor de Berenguer de Farners per Pere de Bagís de lany 1339 però ledifici actualdata del segle xviii. La capella va ser cremada durant la guerra del francès. En el centenari, lany 2001, es va restaurar i repintar linterior i es segueix utilitzant. El Bisbe de Lleida i de Menorca, Salvi Huix i Miralpeix +1936 havia nascut en aquesta casa.