ⓘ Mas les Serres. Ledifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per una teulada a doble vessant desaiguada als laterals. la façana principal, la planta bai ..

                                     

ⓘ Mas les Serres

Ledifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per una teulada a doble vessant desaiguada als laterals.

la façana principal, la planta baixa hi ha la porta dentrada principal, en arc rebaixat format per dovelles i carreus als brancals. A dreta i esquerra, hi ha dues finestres amb llinda monolítica. Al costat de la finestra dreta hi ha una petita obertura quadrangular.

Al pis, tres finestres quadrangulars amb llinda monolítica, i brancals i ampit de pedra, situades al mateix eix dobertura de la planta baixa. A lextrem esquerre, una finestra petita quadrangular.

A les golfes hi ha dues finestres rectangulars sota el carener, i una finestra quadrangular al costat de la finestra de lesquerra.

La capella, construïda en sentit paral lel de la façana principal de la masia, està dedicada a Sant Josep, té planta rectangular, és duna sola nau, i està coberta per una teulada a doble vessant, desaiguada als laterals. La porta dentrada té llinda monolítica amb la data 1776 i brancals de carreus de pedra. A sobre hi ha un ull de bou. Els murs són de maçoneria i estan arrebossats. la façana principal hi ha un rellotge de sol.

                                     

1. Història

El mas ja apareix esmentat en la dotació de lesglésia el 1199 i en el fogatge del 1553. La casa fou reformada el segle xviii tal com es dedueix de la data parcial, 174?, en una de les llindes i també el 1946 data inscrita en una pedra sobre la porta dentrada.

La capella és del segle XVIII, es donà el permís per construir-la el 19 doctubre del 1776.