ⓘ Mas Serra, Riudellots de la Selva. Mas Serra és una masia al Veïnat de lEstació de Riudellots de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Ca ..

                                     

ⓘ Mas Serra (Riudellots de la Selva)

Mas Serra és una masia al Veïnat de lEstació de Riudellots de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Masia de tres naus, dues plantes i golfes amb vessants a laterals i cornisa plana. El portal és darc de mig punt amb grans dovelles i la clau trobem inscrita la data de 1566. Al costat dret de la planta baixa hi ha una finestra rectangular emmarcada amb pedra, llinda decorada i ampit motllurat, i a lesquerra una obertura darc de mig punt que dona accés al galliner. Al primer pis hi ha tres interessants finestres renaixentistes amb guardapols.

Lobertura de lesquerra presenta guardapols acabat amb caps dangelets i la de la dreta amb culs-de-llànties. Les dues tenen llinda decorada amb motiu floral inscrit en un triangle. Pel que fa la finestra principal, més gran, presenta als extrems del guardapols dues petxines, la llinda amb el text" OIA PIERREM PRETERA MARE DEUM” i un bonic escut central amb el símbol duna serra i la inscripció" ROC SERRA”.

La façana lateral té dues finestres també emmarcades amb pedra, una delles amb impostes i, laltra amb la llinda i lampit torçats, probablement per un moviment de la casa. El costat dret de ledifici té un pati interior i diversos cossos afegits entre els quals cal destacar un porxo amb un arc de mig punt de rajol cegat. Linterior es conserva intacte pel que fa a lestructura i els acabats, ja que no shi ha fet cap intervenció i tant el paviment de toves com els sostres dembigat de fusta són encara els originals.