ⓘ Mas Vidal. Can Vidal ha sofert diferents restauracions al llarg dels anys, tot i que sha mantingut lestructura i els elements originals. Ledifici és de dues pla ..

                                     

ⓘ Mas Vidal

Can Vidal ha sofert diferents restauracions al llarg dels anys, tot i que sha mantingut lestructura i els elements originals. Ledifici és de dues plantes i golfes amb vessants a laterals i cornisa catalana.

El portal és quadrangular amb llinda monolítica amb un bonic escut central amb la representació de tres arbres i la data inscrita de 1588. La resta dobertures són rectangulars de pedra amb un motiu vegetal inscrit en un triangle la llinda. Les del primer pis són originals mentre que les de la planta baixa són de factura moderna seguint la tipologia original. El parament està arrebossat excepte als angles on es poden veure carreus ben escairats. Les façanes laterals han sofert modificacions shi han fet noves obertures.

A linterior en la planta baixa els forjats han estat substituïts per bigues de formigó que simulen un sostre de cairats de fusta amb permòdols als murs. Les portes són amb llinda monolítica de pedra. la planta superior es conserva lembigat de fusta.

El davant de la casa presenta un enllosat de pedra i es manté el pou també restaurat. El costat esquerre hi ha un cos de serveis adossat i la part posterior es poden veure els annexes destinats al bestiar i la maquinària.