ⓘ Mas Joals, Riudellots de la Selva. Es tracta dun conjunt dedificacions de diverses èpoques sobreposades que fan difícil la seva descripció. La que sembla la cas ..

                                     

ⓘ Mas Joals (Riudellots de la Selva)

Es tracta dun conjunt dedificacions de diverses èpoques sobreposades que fan difícil la seva descripció. La que sembla la casa principal és coberta a dues vessants, i les obertures són envoltades amb pedra monolítica, algunes amb impostes i la majoria tapiades amb rajols. Destaquen els contraforts de la façana lateral, de pedra vista i una gran obertura amb llinda de fusta i impostada, també tapiada. La part nova, construïda fa pocs anys, té la façana semicircular, arrebossada i pintada. Hi ha una porta daccés rectangular i tres finestres dalumini la dreta.

Lany 1997 es va crear el Centre Tecnològic de les Comarques Gironines que és una fundació privada sense ànim de lucre que presta els serveis tecnològics a empreses i professionals per facilitar la seva adaptació al canvi tecnològic mitjançant lassessorament, la formació i la informació. El centre té dues aules, una oficina general, un despatx, i un espai amb serveis auxiliars equipat per la formació i lassessorament a les empreses.

                                     

1. Història

Sembla que al segle xi, les donacions de terres són lorígen de la presència dimportants dominis de diferents esglésies i monestirs. Daltra banda, lesglésia de Sant Esteve de Riudellots disposava també de terres per manetenir els clergues. És el cas de Sicardis, vídua dUmberto Otó i mare del bisbe de Girona Bernat Umbert que lany 1090 va donar la catedral de Girona una terra situada a Joval, lloc que podria ser el Mas Joals, lactual Centre Tecnològic.