ⓘ Can Calderó Nou. És una masia amb un marcat caràcter senyorial de planta quadrada, de 20 per 20 metres, amb una composició perfectament simètrica. Consta de pla ..

                                     

ⓘ Can Calderó Nou

És una masia amb un marcat caràcter senyorial de planta quadrada, de 20 per 20 metres, amb una composició perfectament simètrica. Consta de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues vessants amb caiguda la façana i torreta quadrada al capdamunt. La façana principal té un portal central darc rebaixat amb la inscripció" Narcís Aulet. Antonia Calderó. 1863”, i dues finestres a banda i banda, dins dun arc cec de pedra igual al de la porta. Les altres dues plantes tenen tres obertures emmarcades amb pedra cadascuna amb balcó de barana de ferro. Sota dun del balcons centrals trobem la data de 1868.

A les dues façanes laterals trobem dues grans galeries de dos pisos amb set arcs de mig punt. El primer tram se sustenta sobre uns grans pilars quadrats i el superior, per esbelts pilars octogogonals. Els sostres són de revoltons de rajol i biguetes de ferro. De la barana original de balustres de terracota només en queda un tram, la resta ha estat substituïda per una gelosia moderna. A linterior lespai es divideix en tres naus paral leles amb lescala de pedra i barana de ferro al final de la central.

Les zones més nobles, la planta baixa i el primer pis, presenten sostres amb volta i alguns amb motllures de guix, i el pis superior cairats de bigues de fusta. La fusteria mostra alguns elements treballats seguint lestil neogòtic. Al primer pis es conserva en perfecte estat lantic oratori amb sostre de volta el líptica sobre petxines de guix. En general no ha sofert remodelacions importants malgrat que actualment ledifici serveix de restaurant, descola de dansa i és lhabitatge de dues famílies.