ⓘ Can Bohils. Es tracta dun edifici de tres naus, dues plantes i golfes, amb la teulada a dues vessants a laterals amb cornisa catalana. El portal principal és re ..

                                     

ⓘ Can Bohils

Es tracta dun edifici de tres naus, dues plantes i golfes, amb la teulada a dues vessants a laterals amb cornisa catalana. El portal principal és rectangular i presenta una llinda de pedra amb dos anys inscrits, 1601 i 1649, i el text" Antic Manric”. Les obertures de la primera i la segona planta són emmarcades en pedra i ampit motllurat, algunes delles estan protegides per reixes de ferro forjat. La del costat dret té un motiu ornamental en forma descut la llinda. Les golfes presenten una finestra trigeminada, darcs de mig punt sobre impostes de rajol de factura posterior. Hi ha també un rellotge de sol pintat i el parament és arrebossat. Bona part de la façana i laterals està coberta per una heura, i la casa està envoltada per un jardí tancat amb reixa metàl lica.

Ledifici ha sofert una important remodelació i lafegit de cossos amb obertures darc de mig punt.