ⓘ Cal Ferrer Pagès, Vilobí dOnyar. Cal Ferrer Pagès és una obra del municipi de Vilobí dOnyar que es troba a tocar del nucli de Vilobí, en una zona en procés durb ..

                                     

ⓘ Cal Ferrer Pagès (Vilobí dOnyar)

Cal Ferrer Pagès és una obra del municipi de Vilobí dOnyar que es troba a tocar del nucli de Vilobí, en una zona en procés durbanització. Aquest mas ha sofert múltiples intervencions al llarg del temps, però les parts més antigues daten possiblement del segle xvi. És un edifici que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Descripció

És un edifici de tres plantes, amb vessants a laterals però amb la teulada a diferents nivells. La façana principal té un portal adovellat i la planta noble es conserven tres finestres amb impostes, dues delles amb espitllera sota lampit i la tercera amb arc conopial. Al pis superior hi ha una obertura de datació molt posterior, formada per cinc arcs de mig punt amb barana de gelosia de rajols. La resta dobertures són simples i, al costat esquerre, hi ha un balcó amb barana de ferro forjat.

La façana de lesquerra presenta tres contraforts de rajol. Al darrere es troben les antigues dependències de servei que sorganitzen al voltant dun pati tancat que allotja un gran forn semicircular. En els sectors on no hi ha revestiment i el parament queda vist saprecia la utilització de la pedra volcànica provinent del volcà de la Crosa que hi ha en el mateix terme municipal de Vilobí.

La planta baixa ha estat habilitada com a restaurant. A lentrada trobem les escales de pedra que menen al primer pis on hi ha un habitatge. Tots els forjats de la planta baixa són dembigat de fusta. A lexterior hi ha una pedra reciclada en jardinera que porta la inscripció "JUAN FARRE PAJES ME FECIT 1883", que correspon a alguna de les reformes fetes.

                                     

2. Història

Aquest mas apareix esmentat en un capbreu de 1338, tot i que ledifici actual data del segle xvi. Des de fa moltes generacions pertany la mateixa família. La planta baixa del mas i els annexes des de fa deu anys funcionen com a restaurant en règim de lloguer, mentre que els pisos superiors són la segona residència de la propietària.