ⓘ Ca lOller de Vallors. Edifici format per dos cossos, un de dues plantes i teulada a vessants a laterals i cornisa catalana, laltre, al costat esquerre, també de ..

                                     

ⓘ Ca lOller de Vallors

Edifici format per dos cossos, un de dues plantes i teulada a vessants a laterals i cornisa catalana, laltre, al costat esquerre, també de dues plantes però la vessant amb caiguda la façana. El portal és rectangular emmarcat amb pedra amb llinda monolítica sobre impostes. Les obertures de la primera planta són darc conopial i la central, més gran, té impostes darquets sobre testes humanes. Lelement que destaca la façana és que cada finestra del primer pis té sota lampit una espitllera. Pel que fa a les obertures de la planta baixa, són rectangulars envoltades de pedra. Hi ha un banc adossat la façana la part esquerra. També destaca el gran rellotge de sol, totalment restaurat, amb la inscripció de 1728. La façana principal és actualment de pedra vista i els laterals estan parcialment arrebossats i pintats.

Laltre cos que forma part del conjunt, i està adossat la casa principal, té quatre obertures, la planta baixa hi ha una gran portalada amb arc rebaixat i una finestra a lesquerra. Al primer pis hi ha dos balcons, les portes dels quals són també darc rebaixat. A diferència de les obertures del cos del costat, aquí totes tenen larc, els ampits i brancals de rajol. Hi ha un número 43 adossat la paret, al mig entre els dos cossos.

Lera i el camí que arriba fins la casa estan esfaltats.

                                     

1. Història

Ca lOller es troba esmentat al fogatge del 1497. El cos més antic és del s. XV-XVI i laltre es pot datar el XIX. Ha sofert diverses reformes i lany 2002 es va repicar la façana deixant la pedra irregular vista.