ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34

Casa Ponsà

La Casa Ponsà és un edifici eclèctic de Sabadell protegit com a bé cultural dinterès local. És la seu de lArxiu Històric de Sabadell. Està situat al carrer de la Indústria, 32 i és obra de Gabriel Borrell, de lany 1891.

Casa Ramon Costajussà

Casa Ramon Costajussà és un edifici catalogat com a monument del municipi de Sabadell protegit com a bé cultural dinterès local. Està situada al carrer de Gràcia, 4-6.

Casa Sardà i Salvany

Casal entre mitgeres, de quatre cossos, format per planta baixa i dos pisos. Presenta una façana senzilla, amb balcons al primer pis i finestres al segon. Totes aquestes obertures de forma rectangular. Destaquen els esgrafiats i que són fruit de ...

Casa Sostres

La Casa Sostres és un monument del municipi de Sabadell inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada la via de Massagué, 29.

Casa Taulí

La Casa Taulí és una obra historicista de Sabadell protegida com a Bé Cultural dInterès Local, dissenyat el 1902 per larquitecte modernista Enric Fatjó i Torras.

Casal Duran (Sabadell)

Habitatge unifamiliar entre mitgeres que presenta planta baixa, pis i golfes, a més dun pati posterior. La façana està estucada i té una potent barbacana entre la qual hi ha les finestres de les golfes. Al pis hi ha un balcó corregut amb barana d ...

Casal Vila i Fusté

Casal, compost de planta baixa, dos pisos, golfa i semisoterrani. Presenta un cos lateral duna planta dalçada, i un ampli jardí posterior. Té la coberta accessible amb torratxa central. La façana és austera i noble, amb balconada al primer pis i ...

Cases Manent

Conjunt dhabitatges construïts per Juli Batllevell el 1904. El número 16 del carrer Escola Industrial, és un habitatge unifamiliar, de doble cos 8.5 m i entre mitgeres. Està format per planta baixa, pis i un pati posterior. La façana és de compos ...

Cases Salvany

Conjunt dhabitatges situats al carrer Gràcia, concretament en el sector de la vila que correspon al segle xviii. Aquests edificis es componen de planta baixa i dos pisos. La decoració és austera, responent clarament la tipologia arquitectònica ut ...

Caseta de les Aigües

La Caseta de les Aigües és un petit edifici que hi ha al costat dret del riu Ripoll, al rodal de Sabadell, sota el Taulí i la Torre de lAigua. Construcció modernista projectada per larquitecte Josep Renom, va subministrar aigua la ciutat del 1913 ...

Castell de Can Feu

La Torre den Feu és un castell romàntic del segle xix situat a loest de Sabadell. Des de 2018 és propietat de lAjuntament de Sabadell. Cada primer diumenge de mes, a les 10h del matí, lAssociació Cultural Can Feu fa una visita gratuïta exterior a ...

Col·legi de la Sagrada Família

El Col legi de la Sagrada Família és un centre educatiu de Sabadell. Ledifici és una obra modernista protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Escola entre mitgeres, separada del carrer per un pati. La construcció es disposa al voltant daquest ...

Col·legi Escolapis (Sabadell)

El Col legi Escolapis és un centre educatiu de Sabadell - Ledifici és una obra eclèctica protegida com a Bé Cultural dInterès Local.

Conjunt de cases den Ramon Duran

Edifici constituït per tres habitatges que presenten el mateix esquema compositiu. El tractament de la façana exemplifica la típica organització emprada pels mestres dobra. Cada habitatge està estructurat en dos cossos, marcant leix de simetria l ...

Conjunt de cases de Joan Llenas

Habitatge unifamiliar dun sol cos situat al pre-eixample de la Rambla de Sabadell. Està format per planta baixa, pis i golfes. La planificació original del parament dels murs ha estat modificada la zona de la planta baixa: primer es va obrir un g ...

Departament de Sanitat (Sabadell)

Edifici format per planta baixa i dos pisos. El tractament de la façana segueix la tipologia emprada pels mestres dobra. Destaca lornamentació, darrel classicista, potenciada òpticament a partir de la restauració de la façana, destacant del mur p ...

Despatx Solé

El Despatx Solé és edifici catalogat com a monument del municipi de Sabadell, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Edifici Correus i Telègrafs de Sabadell

L Edifici Correus i Telègrafs de Sabadell és una obra eclèctica de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859

L Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, conegut també com a Escola Industrial dArts i Oficis de Sabadell o Biblioteca de la Caixa és un edifici modernista dissenyat per larquitecte Jeroni Martorell, que es troba al centre de la ciutat, davant del ...

Habitatge al carrer Concepció, 68 (Sabadell)

L Habitatge al carrer Concepció, 68 és una obra modernista de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Habitatges de Francesc Ruhí a la Via Massagué, 44 (Sabadell)

Els Habitatges de Francesc Ruhí la via de Massagué, 44 és una obra eclèctica de Sabadell protegida com a Bé Cultural dInterès Local.

Hotel Suís

Edifici cantoner que presenta planta baixa i dos pisos. La façana és de llenguatge modernista i combina el maó vist, els esgrafiats amb motius florals, la pedra treballada i les ceràmiques. Al xamfrà hi ha una gran balconada que es recolza sobre ...

Masia de Sant Oleguer

La Masia de Sant Oleguer és un monument del municipi de Sabadell protegit com a bé cultural dinterès local. Des del 1977 és la seu de lentitat cultural i esportiva Club Falcons.

Maternitat de Sabadell

Ampli casal construït per allotjar una clínica. Està compost de planta baixa i dos pisos. La façana és estucada i està decorada amb elements de pedra i rajola majòlica de colors sobre les finestres. Centra la composició un voluminós balcó amb bal ...

Molí den Torrella

El molí den Torrella és un molí catalogat com a monument del municipi de Sabadell inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Des del 2001 és propietat municipal. És un dels molins més grans i emblemàtics de tot el riu Ripoll.

Restaurant Forrellat

La Casa al carrer de lHorta Novella, 27 és una obra modernista de Sabadell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Estació de Sabadell-Rambla

Sabadell-Rambla és una antiga estació de ferrocarril, actualment fora de servei, propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya situada al centre de Sabadell, al Vallès Occidental. Lestació era el fi de la línia Barcelona-Vallès per on ...

Seu central de la Caixa Sabadell

La Seu central de la Caixa Sabadell és un edifici modernista propietat de la Caixa dEstalvis de Sabadell situat al carrer de Gràcia, 17, de Sabadell. Fou projectat per larquitecte Jeroni Martorell entre els anys 1905 i 1915.

Torre de Sant Pau

La Torre o masia de Sant Pau és una edificació catalogada com a monument del municipi de Sabadell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Torre Turull (Sabadell)

Torre habitatge de planta exempta, envoltada per un ampli jardí que ressegueix el marge dret del riu Ripoll. Té una sola planta dalçada de la qual sobresurt una torratxa quadrada acabada amb un mirador. La coberta és a quatre vessants.

Vapor Codina

El Vapor Codina fou un vapor tèxtil de Sabadell fundat el 1880 pels empresaris comerciants Salvador Codina i Duran i Joan Corominas i dissenyat per lenginyer Manuel Folguera i Duran i per lagrimensor i mestre dobres Francesc Renom i Romeu. La fei ...

Vapor Turull

El Vapor Turull és un vapor tèxtil de Sabadell bastit el 1849 i promogut per lempresari Pere Turull i Sallent. Desocupat en lactualitat, lAjuntament proposà modernament que es destinés a nou seu de la corporació municipal. El projecte posteriorme ...

Can Monner

Masia en ruïnes situada al sud-est del municipi, a pocs metres més avall del Coll Monner. La teulada era a dues vessants i les obertures amb els brancals i les llindes fetes amb grans carreus de pedra. Actualment només es conserven alguns murs qu ...

Can Romeu (Sant Llorenç Savall)

Can Romeu o el Romeu és una masia del municipi de Sant Llorenç Savall protegida com a bé cultural dinterès local. Està situada la capçalera de la vall dHorta.

Can Sallent (Sant Llorenç Savall)

És una masia que saixeca el marge dret del torrent Sallent. Està formada per diferents cossos. El cos principal té teulada a dues aigües i les finestres són allindanades, amb els brancals i la llinda amb grans carreus de pedra que contrasten amb ...

Can Salvi (Sant Llorenç Savall)

Can Salvi és una masia de Mas Riera de Sant Sebastià, en el terme municipal de Sant Llorenç Savall, la comarca catalana del Vallès Occidental. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Casa Albergès

Es tracta duna casa formada per diferents parts: el cos principal té dues plantes amb teulada a quatre aigües; dell surt, de la banda esquerra del frontis, un cos amb teulada a dues aigües formant en el pis superior una galeria amb arcades fetes ...

El Galí (Sant Llorenç Savall)

El Galí és una masia del poble de Vallcàrquera, en el municipi de Sant Llorenç Savall protegida com a bé cultural dinterès local. El Galí està documentada des de lany 1355. a finals del segle xx va ser reformada.

Escoles velles (Sant Llorenç Savall)

Es tracta dun edifici noucentista format per una nau rectangular amb teulada a dues vessants. La façana principal té la porta dentrada al centre flanquejada per dos semi columnes que aguanten un entaulament amb un frontó; aquest frontó està fet p ...

Habitatge a la carretera de Sabadell a Prats (Sant Llorenç Savall)

L Habitatge la carretera de Sabadell a Prats és una obra del municipi de Sant Llorenç Savall protegida com a bé cultural dinterès local.

Masia Comabella

La masia de Comabella està situada la conca de la banda llevantina del turó dAvellarols Baiarols. La seva funció primitiva de mas agrícola ha deixat pas a una urbanització que lenvolta. El nucli dhabitatge, però resta dempeus, i el formen una jux ...

Masia Pont Ferrer

Es tracta duna masia construïda sobre una roca, dins el nucli urbà de Sant Llorenç Savall, la carretera de Prats de Lluçanès. El cos principal consta de planta baixa, un pis i golfes, i té la coberta a dues aigües. En la façana es poden apreciar ...

Salallassera

Es tracta duna masia situada el marge dret de la torrentera de Salallassera. És de planta rectangular, molt allargada, amb diversos cossos annexos. Té la teulada a doble vessant i les obertures, força escasses, són de petites dimensions i allinda ...

Sant Pere de Dalmau

Sant Pere de Dalmau o Sant Pere de Mur, és una obra del municipi de Sant Llorenç Savall protegida com a bé cultural dinterès local.

Can Xiquet (Santa Perpètua de Mogoda)

És una casa unifamiliar destructura asimètrica forma un xamfrà que consta de dues plantes i terrat. La planta inferior està formada per tres obertures, la porta principal i dues finestres, totes tres emmarcades per una decoració floral i geomètri ...

Habitatge a la Rambla, 15 (Santa Perpètua de Mogoda)

L Habitatge la Rambla, 15 és una obra de Santa Perpètua de Mogoda inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Habitatge a la Rambla, 24 (Santa Perpètua de Mogoda)

L Habitatge la Rambla, 24 és una obra de Santa Perpètua de Mogoda inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

La Caixa (Santa Perpètua de Mogoda)

La Caixa és un edifici eclèctic de Santa Perpètua de Mogoda que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Ca nAmat de la Muntanya

Ca nAmat de la Muntanya és una masia del municipi de Terrassa, protegida com a bé cultural dinterès local. És situada al nord-oest de Terrassa, vora la carretera de Rellinars, al nord del barri del Poblenou. Saixeca als anomenats Plans de Ca nAma ...

Can Barba de la Pedra Blanca

Masia formada per diversos cossos afegits al llarg del temps. El cos principal presenta planta baixa, pis i coberta a dos aigües. La façana principal, a migdia, és perpendicular al carener. El portal daccés és en arc de mig punt adovellat. Al pis ...