ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27

Casa Josep Tardà i Mora

La Casa Josep Tardà i Mora és una obra modernista de Granollers protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Larquitecte és Adolf Ruiz i Casamitjana.

Casa Miquel Blanxart

Fruit de la reforma dun antic edifici, que dóna a dos carrers i amb una mitgera. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal de composició simètrica; el balcó és corregut al llarg de les dues façanes. Les finestres del segon pis porte ...

Casal a la plaça de la Porxada, 21-23 (Granollers)

Antic casal entre mitgeres de planta baixa, dues plantes pis i golfes, amb coberta a dues vessants. la planta baixa hi ha quatre portals darc pla que es corresponen amb les obertures que hi ha als pisos de més a munt. Al primer pis hi ha balcons ...

Dues cases aparellades al passeig de la Muntanya, 26-28 (Granollers)

Dues cases aparellades al passeig de la Muntanya, 26-28 és una obra modernista de Granollers inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Fàbrica Isidre Comas

Edifici industrial de planta i pis cobert a dues vessants, en un espai quadrangular, amb dues façanes: una al carrer St. Jaume, laltre a linterior. La façana exterior està composta per una successió lineal de finestres que, al plànol original, só ...

Ca lAmell Gros

Ca lAmell Gros és una de les masies més antigues de Lliçà que es troba en runes hi ha estat inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És molt a prop de Santa Justa.

Ca lOrlau

Ca lOrlau és una masia destructura complexa que sha anat adaptant a les necessitats de la vida agrícola i ramadera dels estadants, aprofitant les èpoques de bonança econòmica. Es tracta dun edifici de planta quadrada amb coberta de tres vessants, ...

Can Bosch (Lliçà dAmunt)

Edifici aïllat amb un cos annex la part lateral dreta. Masia de planta rectangular amb coberta a doble vessant i carener perpendicular la façana, que és plana, feta de pedra de riu, arrebossada, acabada amb ràfec imbricat, on es distingeixen plan ...

Can Carreres (Lliçà dAmunt)

Can Carreres és una masia la zona del Pla de Lliçà dAmunt. La primera notícia de la masia és de lany 1667, bé que ledifici ha sofert importants modificacions en els anys 1733, 1950 i 1987 quan se condicionà ledifici per fer-hi un restaurant. Masi ...

Can Lledó (Lliçà dAmunt)

Edifici aïllat de planta rectangular. La façana és simètrica: al pis noble hi ha cinc obertures, les laterals i la central tenen balcó i les dentremig balustrada. La porta és de dovelles darc rebaixat. Coberta a dues vessants i carener paral lel ...

Can Puig (Lliçà dAmunt)

Can Puig està formada per un conjunt dedificacions, envoltada per murs la banda sud, que li donen un caire fortificat. Ledifici més peculiar de tots els conservats és el que està situat davant la masia mirant cap a lesglésia, adaptat al desnivell ...

Can Pujal (Lliçà dAmunt)

Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants i carener perpendicular la façana principal. La façana és simètrica amb un cos central molt elevat. Shi observen tres nivells, planta baixa, pis i golfes. El portal principal té larc rebaixa ...

Can Salgot

Masia de planta rectangular i coberta a doble vessant amb carener perpendicular la façana principal. Façana de composició simètrica, amb un cos la dreta afegit; aquesta presenta el mateix tractament que la façana. Els angles estan emmarcats per c ...

La Torre del Pla

La Torre del Pla no és una masia clàssica, sinó que per la seva estructura i creixement té unes característiques diferencials. Lorigen de la Torre del Pla es troba en el mas-torre de defensa, situat al costat sud-oest de lactual masia, i del qual ...

Ca nOliveres Vell

És una masia edificada amb cobertes a dues vessants amb el carener centrat. La façana, orientada a migdia, és de maçoneria però conserva part dun arrebossat. També hi ha zones que presenten ciment i maó. La porta és formada per un arc de mig punt ...

Can Bella Plana

Es tracta dun edifici de tipus basilical, amb el cos central més elevat, cobert tot a dues aigües. Sobre la porta, bastant estilitzada, hi ha un balcó i, la part superior del cos central, hi ha una estança que travessa ledifici perpendicularment ...

Can Gurri

Masia amb planta i dos pisos, de tipus basilical, amb el cos central més elevat. La porta dentrada presenta una volta de pedra formada per tretze dovelles i coberta a dues vessants. Les finestres de la façana són de llinda i algunes presenta una ...

Can Vilardebó

Edifici completament restaurat, cobert a dues aigües i amb torres quadrangulars laterals. Té doble façana amb portes donze dovelles cadascuna. Cal destacar una finestra coronella i una lobulada. la finca es conserven les restes de la torre de def ...

Casa nova de Can Vilardebó

Masia amb cos central de planta superior i golfes. La casa té dues entrades contraposades, una a migdia i laltra al nord, amb portes de volta de pedra i finestres superiors amb ornamentacions. Shan anat succeint diverses reformes, però tot i així ...

Ca lAdvocada (Montmeló)

És un edifici de planta quadrada, envoltada encara per una mica de jardí. Té planta baix ai dos pisos. Les cobertes són a dos vessants i terrat sobre la torre mirador. En el primer pis, la banda sud-est, hi ha una terrassa amb dos cossos que sobr ...

Ca lObdúlia

Edifici aïllat que consta de semi-soterrani, planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants amb carener perpendicular la façana principal. Al damunt del carener hi ha una cresteria de ceràmica vidriada negre. Les façanes principals i po ...

Ca la Senyora Anita

Casa de planta baixa envoltada de jardí. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular la façana i acabada amb ràfec sostingut per mènsules de fusta. Les parets que estan arrebossades i pintades de blanc es recolzen al damunt dun sòc ...

Can Calau (Montmeló)

Edifici entre parets mitgeres amb jardí al davant. Consta de dos cossos amb planta baixa i pis. El cos de la dreta es coneix com a Can Calau, i el cos de la dreta es coneix com Ca la Teresita. La coberta és a dues vessants acabada amb una cornisa ...

Can Manich (Montmeló)

Casa envoltada de jardí. Consta de planta baixa i pis. Les cobertes són de teula àrab acabades amb una potent cornisa. Les façanes estan arrebossades i coronades per un entaulament que incorpora la planta baixa els buits pel desguàs de les terras ...

Casa Tarrida

Casa de planta baixa envoltada de jardí. La coberta és a quatre vessants acabada amb un ràfec sostingut per mènsules de fusta. Les façanes que estan arrebossades es recolzen damunt dun sòcol que sobresurt lleugerament del pla de les façanes. Les ...

Antiga mina de fluorita

En els turons de Calders es van obrir túnels dextracció del mineral espat fluor fluorita. Una de les galeries més importants, i que encara es conserva, és la que es va obrir al costat del torrent de les Vinyes Velles, al costat de la urbanització ...

Ca nAmetller (Montornès del Vallès)

Masia de planta rectangular, amb diferents cossos adossats, amb una coberta a dues vessants. La façana principal ha evolucionat per creixement orgànic, per la qual cosa no hi ha eixos formals de composició. Tot i així, la presència de la porta pr ...

Can Galvany

Aquesta masia, datada aproximadament dels segle XVI-XVII, és de planta quadrangular, coberta a dues aigües. Les obertures de la façana són de llinda plana es reparteixen simètricament, formant tres eixos paral lels, excepte el portal principal, d ...

Can Sala (Montornès del Vallès)

Edifici format per diferents cossos. Ledifici principal, de planta basilical, és de dues plantes amb golfes i té coberta a dues vessants. La façana principal té diverses obertures, entre finestres i balcons, de llinda plana. La porta principal es ...

Can Sayol

Es tracta dun conjunt dedificis, formant un nucli entre la carretera, les terres de Can Xec i la riera de Vallromanes. La masia principal és ledificació més antiga, datada del segle XVIII, de planta rectangular amb coberta a dues aigües. la façan ...

Can Vilaró (Montornès del Vallès)

Masia de planta quadrada amb teulada de quatre vessants en el centre de les quals shi troba un campanar de reduïdes dimensions. La façana és rectangular, gairebé quadrada, i molts dels seus elements han estat modificats. La porta daccés troba en ...

Manso Calders

Edifici de planta quadrada, és a dir un cub coronat amb teulada de quatre vessants. La seva façana està orientada vers llevant, i els seus elements es distribueixen simètricament respecte a un eix central que es troba definit per una porta adovel ...

Can Calau (Parets del Vallès)

Masia orientada a migdia, situada sobre la cara de llevant de la riera Seca, la qual shi accedeix pel camí de la casa. Edifici de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, la qual està c ...

Can Guasch

La masia de Can Guasch és un edifici de Parets del Vallès. Està situada dins del polígon industrial Llevant. És una obra protegida com a bé cultural dinterès local. Recentment ha estat rehabilitada, encara que el seu propietari és lAjuntament de ...

Can Jornet

Masia aïllada de planta rectangular, de tipus basilical, amb planta baixa i pis. La coberta és de teula àrab i les vessants estan acabades amb una senzilla imbricació de teula. La façana principal es compon mitjançant un eix de simetria central. ...

Can Massó (Parets del Vallès)

La planta és quadrangular. La teulada és a quatre vents. la porta, adovellada, hi ha un escut sobre la clau. la finestres hi ha una bona traceria i són gòtiques igual que les laterals, tot i que són més petites respecta aquelles. la part superior ...

Can Merengues

Masia situada a llevant de la riera Seca, la qual shi arriba des dels carrers de lEixample. Consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab. Les vessants acabades amb un ràfec recolzat en mènsules. Ledificació es distribueix en planta bai ...

Llar dInfants la Linera

Edifici aïllat de planta rectangular compost de tres cossos composts simètricament de planta baixa i pis. Ledificació es distribueix en planta baixa els cossos laterals i planta baixa i pis el cos central. Aquest, més alt, es cobreix amb teula àr ...

Ca lEstrada (Sant Esteve de Palautordera)

Edifici de planta rectangular. Consta de planta baixa, un pis i golfes. la façana hi ha hagut transformacions, encara que es conserva la porta dentrada darc de mig punt i a sobre una finestra doble amb arc de mig punt. La coberta és a dues vessants.

Ca nAuleda

Edifici gran amb la planta allargada. Coberta a dues vessants, encara que hi ha uns cossos afegits que també tenen la mateixa coberta. Té planta baixa i un sol pis. Ha estat restaurada, i la façana sha arrebossat. Té un portal daccés darc de mig ...

Can Costa (Sant Esteve de Palautordera)

Edifici de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos i coberta a dues vessants. La façana és molt irregular, ja que els pisos no són tots rectes. Hi ha un rellotge de sol sota el vèrtex de la teulada. Ha sofert moltes transformacions que ha ...

Can Cucurull

Can Cucurull és una masia al nord del nucli de Sant Esteve de Palautordera. Masia orientada cap al sud, de planta baixa i pis i coberta a dues vessants. Porta dovellada i finestres de pedra darc pla. La finestra de lesquerra del pis està decorada ...

Can Donadeu

Edifici aïllat al mig dun camp. Planta rectangular, format per planta baixa, pis i golfes. La coberta és composta, inclinada. La façana és simètrica amb finestres i portes de pedra. Hi ha unes columnes davant que devien estar cobertes per una teu ...

Can Giol

Edifici rural de planta rectangular. Consta de planta baixa i un pis, sense golfes. La coberta és a dues vessants. La façana és de composició simètrica, arrebossada i un xic transparent. El portal daccés és amb carreus de pedra i una de llarga qu ...

Can Pol (Sant Esteve de Palautordera)

Gran masia senyorial de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dues vessants. La façana, arrebossada i pintada, és molt simètrica. Ha sofert transformacions. Hi ha un petit ràfec i un rellotge de sol en el segon pis.

Can Torrent (Sant Esteve de Palautordera)

Masia amb annexes pel bestiar. Coberta a dues vessants. La façana és una de les parets laterals, molt senzilla, consta de planta baixa i un pis, i també té un subsòl. La façana està arrebossada i bastant transformada, lentrada és un portal amb ar ...

Can Vilavell

Edifici allargat amb coberta a dues vessants. Compost per planta baixa i pis, sense golfes. La façana és una de les parets laterals. Ha estat reformada, ara es troba arrebossada i pintada. El portal daccés té forma darc de mig punt i les finestre ...

Masia Can Calls

Masia orientada a lest, envoltada dannexes. Coberta a dues vessants. Formada per planta baixa, pis i golfes. Porta dovellada. Finestres de pedra granítica darc pla, quatre delles acabades amb pissarra. Les teules de la façana estan acompanyades p ...

El Flaquer

El Flaquer és un edifici situat la carretera B-1413, al quilòmetre 1.8, a 500 metres del municipi de Sant Feliu de Codines, la comarca del Vallès Oriental, a Catalunya. Aquesta obra arquitectònica està inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitec ...

Fàbrica Roca Umbert

És un local industrial aïllat de planta rectangular, compost de soterrani, planta baixa i dues plantes. La façanes són iguals i planes de composició simètrica formades per una seriació de pilars amb arcs de mig punt, els pilars tenen un valor de ...